Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

E.F.G Eurobank: 0026.0066.89.0200097539 IBAN:GR3502600660000890200097539

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΟΕ

Εθνική Τράπεζα: 083 44008878 IBAN:GR54 0110 0830 0000 0834 4008 878

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΛΕΜΟΝΗΣ ΟΕ