Τηλεφωνικά κέντρα Panasonic

Τηλεφωνικά Κέντρα Panasonic (Εγκατάσταση & Υποστήριξη)
Τα τηλεφωνικά κέντρα της Panasonic αποτελούν την καλύτερη λύση για τις ανάγκες μιάς σύγχρονης επιχείρησης σε μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά όπου κυριαρχούν οι τεχνολογίες του διαδικτύου (Internet) και οι εφαρμογές του δικτύου φωνής Voice Over IP (VOIP) μέσω τοπικού δικτύου υπολογιστών ή γραμμών ADSL.
Περιλαμβάνουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με εξελιγμένες πρόσθετες εφαρμογές ( διασύνδεση VOIP, εφαρμογή CTI, εσωτερικό VOICE MAIL).
Όλα τα τηλεφωνικά κέντρα της Panasonic έχουν την δυνατότητα αναβάθμισης χωρητικότητας για τις γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με την μεγάλη γκάμα των προϊόντων της προσφέρουν την απόλυτη λύση για μικρές επιχειρήσεις ( γραφεία, καταστήματα, σπίτια, κ.λ.π. ) μέχρι τις μεγαλύτερες εφαρμογές (εργοστάσια, νοσοκομεία, δημόσιες επιχειρήσεις ) και ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

  • Λειτουργία σε PSTN, ISDN γραμμές
  • Εύκολη μεταφορά γραμμών χωρίς νέες καλωδιώσεις
  • Μεταγωγή, δρομολόγηση, αναμονή κλήσεων
  • Εύκολη δυνατότητα επέκτασης αν χρειαστεί στο μέλλον
  • Λήψη φωνητικών μηνυμάτων – τηλεφωνητή με δυνατότητα αποστολής σε e-mail
  • Δημιουργία μηνυμάτων υποδοχής και δρομολόγησης (1 για Πωλήσεις, 2 για Λογιστήριο κλπ)
  • και πολλά άλλα, βάσει των δικών σας Αναγκών!